Datan turvaaminen kustannustehokkaalla jatkuvuuspalvelulla

Liiketoiminnan jatkuvuus on kiinni datasta. Jos data katoaa, katoavat edellytykset liiketoiminnalle. Tarvitaan ratkaisuja datan varastointiin ja riskienhallintaan, eli jatkuvuuden turvaamiseen. Joskus valittu ratkaisu on kuitenkin kustannuksiltaan kestämätön, hinnoittelultaan arvaamaton tai muuten vain tehoton resurssisyöppö. Kustannuksia voi syntyä rautainvestoinneista tai varmuuskopioista, joita tehdään useita ja varastoidaan esim. julkiseen pilveen. Herman IT:n palvelut liiketoiminnan jatkuvuuden takaamiseksi vastaavat kaikkiin tarpeisiisi.

Asiantuntijamme rakentavat kanssasi optimaalisen kokonaisuuden. Lisäksi varmistuspalveluiden käyttöönotto on myös nopeaa.

Datan määrä kasvaa kaikessa liiketoiminnassa, ja data on turvattava

Strukturoimattoman datan – kuva, video, ääni, teksti – määrä kasvaa nopeasti. Liiketoimintaprosesseissa syntyy huima määrä uutta dataa toimialasta riippumatta: lääketieteellinen kuvantaminen, 3D-mallinnus ja videotuotannot ovat vain jäävuoren huippu. Media-ala, pankki- ja vakuutusala sekä teollisuuden prosessit tuottavat nekin dataa massoittain joka päivä, mutta digitalisaation myötä dataa kertyy kaikilla aloilla ja kaikissa yritysten kokoluokissa.

Datan turvaaminen on oleellinen osa yritysten riskienhallintaa

Organisaation digitaalisten toimintojen ja prosessien jatkuvuuden turvaaminen on elintärkeää. Aina vahinkoja – laiterikko, inhimillinen moka tai tietomurto – ei voi estää, siksi vahinkoihin pitää aina varautua ennakkoon. Turvallinen ja luotettava jatkuvuuspalvelu, datan ja ympäristön varmistaminen, onkin tärkeä osa liiketoiminnan riskienhallintaa ja tietoturvan toteutumista. Me olemme asiakkaillemme vastuullinen kumppani myös liiketoiminnan turvaamisessa.

Objektitallennus tuo asiakkaallemme kustannustehokkuutta

Object storage -teknologiaan perustuvan jatkuvuuspalvelumme avulla varmistamme asiakkaamme datan hätätilanteiden varalle, mm. palvelimilta, pilvestä tai työasemilta. Palvelumme sopii myös Office 365 -datan varmistamiseen.

Objektitallennuksen avulla datan määrä jää perinteistä varmuuskopiointia vähäisemmäksi, jolloin myös varmistamisessa tarvittavan tallennuskapasiteetin määrä vähenee – ja jatkuvuuden turvaamisen kustannukset samassa suhteessa.

Varmistusten hajauttaminen eri sijainteihin on tärkeää

Data varmistetaan ensisijaisesti kahteen suomalaiseen, Kajaanissa sijaitsevaan, erilliseen konesaliin. Maantieteellinen hajauttaminen laajemminkin on mahdollista ja eri puolille maapalloa hajautuneiden organisaatioiden osalta se on myös suositeltavaa.

Jatkuvuuspalvelumme avulla pitkäaikaissäilytettävän datan arkistointi käy kätevästi, esim. lakisääteisten aineistojen osalta. Useille asiakkaillemme on tärkeää tietää jopa räkkikaapin tarkkuudella oman datansa sijainti. Toisin kuin julkipilveen tehtävissä varmistuksissa, me voimme tämän sijaintitiedon todella osoittaa.

Käytössä O365 – kokeile varmistuspalvelua maksutta!

Käytössä Microsoft Office 365? Kokeile varmistuspalvelua maksutta!

O365-data on syytä varmistaa.
Lisätietoja

Herman IT:n jatkuvuuspalvelu on äärimmäisen turvallinen ja helppo tapa varmistaa data

Edullisemmin ja tehokkaammin

Perinteisessä varmuuskopioinnissa datan määrä usein jopa kolminkertaistuu; alkuperäisestä datasta tuotetaan kaksi varmuuskopiota, jotka täytyy säilyttää jossakin – pilvessä tai omilla palvelimilla. Onpa data tallessa julkipilvessä, yksityisessä pilvessä tai omilla palvelimilla, kapasiteetin määrän kasvattaminen kasvattaa kustannuksia samassa suhteessa – julkipilvestä myös datan palauttaminen maksaa, enemmän kuin datan vieminen pilveen.

Jatkuvuuspalvelun käyttöönotto on nopea prosessi

Herman IT:n jatkuvuuspalvelun käyttöönotto on todella helppoa. Käyttöönottoon ja palvelun käynnistämiseen vaaditaan asiakkaalta ainoastaan internet-yhteys ja S3-yhteensopiva varmistusohjelmisto, mikäli asiakas haluaa hoitaa varmistamisen itse. Täytenä palveluna tuotetussa palveluvaihtoehdossa ei S3-vaatimusta ole, vaan palvelu tuotetaan alusta loppuun avaimet käteen -periaatteella.

Herman IT:n Service Desk tekee tunnukset varmistusjärjestelmään ja opastaa asiakasta järjestelmän käyttöön. Varmistuskäytänteet ovat sovittavissa asiakkaan tarpeen mukaan. Herman IT:n asiantuntijat ovat tarvittaessa apuna myös käytänteitä pohdittaessa ja määriteltäessä.

Onko organisaatiossasi S3-rajapintaa hyödyntävä varmistusohjelmisto?

Herman IT:n palvelu hyödyntää Amazonin kehittämää S3-rajapintaa silloin, kun asiakas haluaa pitää varmistamisen ja palauttamisen omassa hallussaan ja hyödyntää Herman IT:n objektitallennusta palveluna. Lähestulkoon kaikissa nykyaikaisissa varmistusohjelmistoissa S3-rajapinta on tuettu.

Palvelumme on kuitenkin helposti käyttöönotettavissa myös avaimet käteen -ratkaisuna, jolloin asiakkaan ei tarvitse huolehtia varmistamisesta.

Asiantuntijamme antavat mielellään lisätietoa!

 

 

Datan palauttaminen

Datan palauttaminen tuotantokäyttöön tai muuhun käyttöön katastrofin sattuessa sujuu nopeasti erinomaisten tietoliikenneyhteyksien ja sijaintimme ansiosta. Asiakas voi palauttaa tarvitsemansa datan itse, mutta Herman IT:n asiantuntijat auttavat palauttamisessa sopimuksen mukaisesti.

Asiakkaamme niin halutessa, voimme todentaa varmistusympäristön toimivuuden ja toipumisnopeuden testaamalla palvelua aitoa tilannetta vastaavalla tavalla.

Julkipilvestä poiketen datan vieminen tallennuspinnalle tai sen palauttaminen eivät aiheuta asiakkaalle kustannuksia. 

 

Varmista ja arkistoi

Arkistona objektitallennusta hyödyntävä palvelumme on edullisempi verrattuna moniin muihin ratkaisuihin.

Kilpailukykyinen hinta perustuu datan tallentamisen tapaan, jossa varmuuskopioiden tuottama datamäärä ja sen myötä tarvittava tallennuskapasiteetti jäävät pienemmiksi kuin perinteisillä menetelmillä.

Objektitallennus sopii erinomaisesti etenkin strukturoimattoman datan – kuvat, erilaiset mallinnukset, video, teksti – varmuuskopiointiin ja arkistointiin. Suurilla datamäärillä kustannushyöty kasvaa entisestään.

Tutustu myös:

Pilvi- ja kapasiteettipalvelut

Jaetun pilvipalvelun avulla saat skaalautuvan ja tietoturvallisen it-ympäristön ja samalla säästät – myös ympäristöä. Yksityinen pilvi sopii sinulle parhaiten, kun vaatimukset tietoturvalle ovat korkeat. Pilvipalvelut tuotetaan Kajaanissa sijaitsevasta konesalista, Herman IT vastaa alustojen ylläpidosta

Lue lisää

Asiantuntijamme auttavat rakentamaan parhaan mahdollisen jatkuvuuspalvelun ja varmistuskäytänteet

Arto Mustonen

Account Executive

+358 440 23 5115 arto.mustonen@hermanit.fi
Janne Lukkari

Sales Manager

+358 44 787 9590 janne.lukkari@hermanit.fi

Voit myös jättää meille yhteydenottopyynnön!

Yhteydenotto

  • Tietosuojaseloste