Tiedote konsernirakenteen muutoksesta

Herman IT Oy:n sisaryhtiö Kaisanet Oy on aloittanut selvityksen osittaisjakautumisesta. Alustavan suunnitelman mukaisesti Kaisanet Oy tulee siirtämään omistamansa Data-Enter Oy:n osakkeet Herman IT Oy:lle. Yritysjärjestelyn arvioidaan toteutuvan vuoden 2024 alussa.

Julkaistu 4.10.2023

Kaikki yhtiöt kuuluvat KPO-konserniin. Kyseessä on konsernirakenteen muutos, jonka edistämänä lähdetään hakemaan yhteistyössä parhaita toimintamalleja liiketoiminnan kehittämiselle. Muutoksen taustalla on yhtiöiden tuote- ja palvelutarjoaman sekä roolien selkeyttäminen.

Suunnitellun muutoksen myötä Herman IT ja Data-Enter keskittyvät jatkossa yhdessä tuottamaan monipuoliset ICT-palvelut yrityksille. Tiiviimpi yhteistyö tuo asiakkaille entistä laajemman ja selkeämmän palveluiden kokonaisuuden. Kaisanetin ydinliiketoimintaa on edelleen valokuituverkon rakennuttaminen, laajakaista-, operaattori- ja seutuverkkopalvelut sekä jäsenetujen tuottaminen KPO ja IPY osuuskuntien jäsenille.

Lisätietoja: Heikki Juntunen, toimitusjohtaja