Vastuullinen kotimainen datakeskus osana asiakkaamme liiketoimintaa

Vastuullisuuden ja ympäristöystävällisyyden merkitys konesalipalveluita valittaessa kasvaa yhä tärkeämmäksi, tietoturvan ja fyysisen turvallisuuden ohella. Sama koskee pilvipalveluita: Missä meidän dataamme säilytetään, miten pilvipalvelu tuotetaan, miten tuotannossa käytettävä konesali saa energiansa ja mihin kaikkeen energiaa kuluu?

Herman IT on osa asiakkaansa vihreää arvoketjua

Datan sijainnilla on väliä. Pohjoisessa Suomessa viileä ilma on omiaan leikkaamaan datakeskusoperaatioiden sähkönkäyttöä ja hiilivapaat energialähteet – vesi- ja tuulivoima – kutistavat hiilipäästöjä entisestään. Lisäksi kiertotalousosaaminen konesalien tuottaman lämmön jatkohyödyntämisessä on Suomessa paljon pidemmällä kuin monissa muissa maissa.

Suurteholaskenta (High Performance Computing) asettaa konesalille entistäkin tiukemmat vaatimukset. Suurteholaskentaa tarvitaan tekoälyn kehittämiseksi, koneoppimiseen, vaativaan mallintamiseen ja suunnitteluun tai vaikka graafiseen suunnitteluun. Suurteholaskennan tarve kasvaa digitalisaation ja datan entistä tehokkaamman hyödyntämisen myötä. Suurteholaskenta vaatii paljon sähköä ja vastaavasti se tuottaa paljon lämpöä. Jotta suurteholaskennan liiketoimintahyödyt saadaan vastuullisesti kaikkien käyttöön, on konesalin sijainnilla, energianlähteillä, energian saatavuudella valitulla konesali-infrastruktuurilla suuri merkitys.

Herman IT:n datakeskus täyttää ympäristövaatimukset myös suurteholaskennan osalta, avaintekijöitä ovat energiavalintojen, konesali-infrastruktuurin ja viileän ilmaston ohella valitut teknologiat, joilla palveluita kyetään tuottamaan vähähiilisesti.

PUE-arvo kertoo konesalin energiatehokkuudesta

PUE (Power Utilization effectiveness)  = Salin kokonaisenergian kulutus / palvelinlaitteistojen kulutus

Mitä pienempi PUE-arvo, sitä energiatehokkaampia ovat konesalin tuotantoprosessit. Perinteisessä konesalissa PUE-arvo voi olla jopa yli kolmen.

Herman IT:n konesalin suunniteltu PUE-arvo on 1,2.

Konesalimme on suunniteltu ja rakennettu IBM Enterprise Modular Data Center konseptin mukaisesti, ympäristöasiantuntijoita kuunnellen. Konesalimme lämpötila säilyy optimaalisena viileää ulkoilmaa hyödyntävän vapaajäähdytyksen avulla.

Konesalimme muuttaa kuluttamansa sähkön lähes kokonaisuudessaan lämmöksi. Tämä lämpö otetaan talteen ja hyödynnetään Renforsin Rannassa sijaitsevien toimistotilojen lämmittämiseen.

Euroopan nopein supertietokone LUMI sijoitetaan CSC:n datakeskukseen Herman IT:n naapurissa

Kainuuseen on viimeisen kymmenen vuoden aikana syntynyt globaalisti merkittävä suurteholaskennan datakeskusekosysteemi. Tieteen tietotekniikan keskuksen, eli CSC:n, Kajaanin Renforsin Rannan datakeskukseen sijoitetaan yhteiseurooppalainen tutkimuskäyttöön tuleva EuroHPC -supertietokone, LUMI. Vuoden 2021 aikana valmistuva kone tulee olemaan yksi maailman viidestä tehokkaimmasta supertietokoneesta. Kajaanin suurteholaskennan ekosysteemiin kuuluu CSC:n lisäksi myös kansainvälisiä ja kaupallisia asiakkaita palveleva Herman IT.

Alueella on vahva osaaminen erityisesti suurteholaskennan vaatimuksista konesalin ja ylläpidon osalta. Perinteiset konesalit eivät kykene vastaamaan suurteholaskennan tarpeisiin ja tarjoamaan suurteholaskentaan optimoitua ympäristöä. Kajaanin ammattikorkeakoulu kouluttaa alan osaajia, Kajaanin ammattikorkeakoulussa aloitti vuonna 2019 tekoälyn ja data-analytiikan tutkinto-ohjelma.