Vastuullinen kotimainen datakeskus osana asiakkaamme liiketoimintaa

Vastuullisuuden ja ympäristöystävällisyyden merkitys konesalipalveluita valittaessa kasvaa yhä tärkeämmäksi, tietoturvan ja fyysisen turvallisuuden ohella. Sama koskee pilvipalveluita: Missä meidän dataamme säilytetään, miten pilvipalvelu tuotetaan, miten tuotannossa käytettävä konesali saa energiansa ja mihin kaikkeen energiaa kuluu?

Herman IT on osa asiakkaansa vihreää arvoketjua

Datan sijainnilla on väliä. Pohjoisessa Suomessa viileä ilma on omiaan leikkaamaan datakeskusoperaatioiden sähkönkäyttöä ja hiilivapaat energialähteet – vesi- ja tuulivoima – kutistavat hiilipäästöjä entisestään. Lisäksi kiertotalousosaaminen konesalien tuottaman lämmön jatkohyödyntämisessä on Suomessa paljon pidemmällä kuin monissa muissa maissa.

Suurteholaskenta (High Performance Computing) asettaa konesalille entistäkin tiukemmat vaatimukset. Suurteholaskentaa tarvitaan tekoälyn kehittämiseksi, koneoppimiseen, vaativaan mallintamiseen ja suunnitteluun tai vaikka graafiseen suunnitteluun. Suurteholaskennan tarve kasvaa digitalisaation ja datan entistä tehokkaamman hyödyntämisen myötä. Suurteholaskenta vaatii paljon sähköä ja vastaavasti se tuottaa paljon lämpöä. Jotta suurteholaskennan liiketoimintahyödyt saadaan vastuullisesti kaikkien käyttöön, on konesalin sijainnilla, energianlähteillä, energian saatavuudella valitulla konesali-infrastruktuurilla suuri merkitys.

Herman IT:n datakeskus täyttää ympäristövaatimukset myös suurteholaskennan osalta, avaintekijöitä ovat energiavalintojen, konesali-infrastruktuurin ja viileän ilmaston ohella valitut teknologiat, joilla palveluita kyetään tuottamaan vähähiilisesti.

PUE-arvo kertoo konesalin energiatehokkuudesta

PUE (Power Utilization effectiveness)  = Salin kokonaisenergian kulutus / palvelinlaitteistojen kulutus

Mitä pienempi PUE-arvo, sitä energiatehokkaampia ovat konesalin tuotantoprosessit. Perinteisessä konesalissa PUE-arvo voi olla jopa yli kolmen.

Herman IT:n konesalin suunniteltu PUE-arvo on 1,2.

Konesalimme on suunniteltu ja rakennettu IBM Enterprise Modular Data Center konseptin mukaisesti, ympäristöasiantuntijoita kuunnellen. Konesalimme lämpötila säilyy optimaalisena viileää ulkoilmaa hyödyntävän vapaajäähdytyksen avulla.

Konesalimme muuttaa kuluttamansa sähkön lähes kokonaisuudessaan lämmöksi. Tämä lämpö otetaan talteen ja hyödynnetään Renforsin Rannassa sijaitsevien toimistotilojen lämmittämiseen.