Laitetilapalvelu vastuullisesta datakeskuksesta

Laitetilapalvelu, eli colocation, varmistaa palvelimille turvallisen sijoituspaikan Herman IT:n konesalissa Kajaanissa. Sähkön hinta on erittäin kilpailukykyinen, sen saatavuus katkotonta, ja osaava henkilöstömme tuottaa tarvittaessa ylläpidon palveluita.

Konesalimme ovat turvallinen koti palvelimillesi, sillä organisaatiomme tietoturvallisuusjärjestelmä täyttää ISO/IEC 27001:2013 standardin vaatimukset. Sertifiointiin sisältyy Colocation- ja konesalin infrastruktuuripalvelut.

Colocation Laitetilapalvelu ulkoisessa konesalissa on hyvä ottaa mukaan kasvavan yrityksen IT-strategiaan

Pilvipalvelut kasvattavat suosiotaan kiihtyvällä vauhdilla, mutta edelleen on tarvetta myös omille palvelimille ja muille IT-laitteille. On tärkeää, että tila, jossa laitteet ovat, on suunniteltu nimenomaan laitetilaksi:

  • Konesaliksi ei käy mikä tahansa vapaa tila. Ulkoistettu konesali on suunniteltu palvelimien tarpeisiin, ja oman vastaavan tilan rakentaminen vastuullisesti, jäähdytyksineen kaikkineen, olisi hyvin kallista. Vältät käyttöomaisuusinvestoinnit ostamalla laitetilan palveluna.
  • Datakeskuksissa turvallisuus on korkealla tasolla: Herman IT:n datakeskuksessa käytössä ovat ISO27001-sertifioidut käytänteet ja riskinhallinta. Tiloissa on jatkuva valvonta niin turvallisuuden kuin olosuhteidenkin osalta. Automaattinen argon-kaasulla toimiva sammutusjärjestelmä varmistaa paloturvallisuuden.
  • Omissa tiloissa seinät käyvät ahtaiksi, tai sitten toisinpäin; tilaa on yllättäen liikaa, ja se jos mikä on tuhlausta. Laitetilapalvelu skaalautuu ylös- tai alaspäin – asiakkaan tarpeen mukaan joustaen. Ei turhia kustannuksia, ei pullonkauloja.

Yritysten omat, sisäiset konesalit ovat herkkiä käyttökatkoksille. Jos oman konesalin rakentaminen on kuitenkin se valinta, on järkevää datan turvaamiseksi järkevää hankkia varmuuskopiointijärjestelmä ulkoistettuun colocation-konesaliin, jonka sähkönsaanti on turvattu varavoimajärjestelmin.

MITÄ PALVELU MAKSAA JA MITÄ TULISI HUOMIOIDA ENNEN PÄÄTÖSTÄ LAITETILAPALVELUN HANKINNASTA?

Colocation-palvelun hinta muodostuu tilasta ja virran kulutuksesta (kWh). Palvelinten tarvitseman sähkön lisäksi esimerkiksi konesalin valaistus ja jäähdytys kuluttavat sähköä. Colocation-palvelun hinnoittelussa on tavallisesti huomioitu palvelinten kuluttaman sähkön lisäksi muu palveluntuottamisesta aiheutuva sähkönkulutus. Energiatehokkaassa konesalissa muun kuin palvelinten kuluttaman sähkön osuus laskulla on matalampi, ja lasku pienempi, sillä esimerkiksi konesalin jäähdyttämiseen kuluu vähemmän sähköä. 

Ekotehokkuus ja energiatehokkuus kulkevat rinnakkain. Se kannattaa muistaa, kun pohdit liiketoiminnasta aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen leikkaamista.

Lue asiakastarinamme Herman IT:n Laitetilapalvelun hyödyntämisestä

Kysy lisätietoja asiantuntijoiltamme!

Juho Haapsaari

Sales Manager

+358 40 750 5113 juho.haapsaari@hermanit.fi