Analytiikkahankkeet projekteista prosesseiksi

Datan sijainnit voivat olla moninaisia – ylätasolla puhutaan palvelinten sijainnista, jotka voivat olla yrityksen omassa konesalissa (laitetilassa), palveluntarjoajalla tai julkipilvessä.

Kirjoittanut Kari Maikkola | Julkaistu 8.9.2020 | Muokattu 23.9.2020
Data-analytiikka

Herman IT:n strategiassa on datasta lausuttu seuraavasti:

  • Datan määrä ja arvo kasvavat
  • Tiedon turvallisuuden merkitys kasvaa

Yritykset kirjaavat asioita strategioihinsa siitä kulmasta, miten ne vaikuttavat yrityksen liiketoimintaan ja/tai miten yritys aikoo hyödyntää ympäröivästä maailmasta tehtyjä havaintoja omassa toiminnassaan. Tiedon merkityksen kasvu on kiistaton megatrendi. Yhtä lailla on käynyt selväksi, että useimmissa yrityksissä olemassa olevaa tietoa ei varmasti ole täysimittaisesti hyödynnetty. Tietoturvan tärkeydestäkään tuskin saa riitaa aikaiseksi, mutta sen toteuttaminen ja toteutuminen joskus monimutkaisessakin tietoarkkitehtuurissa ei ole itsestään selvää, eikä aina helppoakaan. Datan hyödyntämisen kehityskulussa Herman IT haluaa olla mukana.

DATAN HYÖDYNTÄMINEN VAATII OIKEANLAISEN INFRASTRUKTUURIN

Datan sijainnit voivat olla moninaisia – ylätasolla puhutaan palvelinten sijainnista, jotka voivat olla yrityksen omassa konesalissa (laitetilassa), palveluntarjoajalla tai julkipilvessä. Hienojakoisemmalla tarkastelulla puhutaan tietokannoista ja lopulta tiedostoista. Tiedon sijainti, versiot, korrelaatiot, käyttöoikeudet, datan liikuttelu ja hyödyntäminen ei useinkaan ole täydellisesti suunniteltua ja hallinnassa, saati jälkikäteen todennettavissa.

Data on kuitenkin olennaisin lähtökohta analytiikan hyödyntämisessä ja siksi kivijalankin pitäisi kestää, jotta sen päälle voidaan rakentaa liiketoimintaa palvelevia, luotettavia ja faktaan pohjautuvia visualisointi- ja raportointinäkymiä, integrointeja muihin järjestelmiin, tai yleensä saada esille tietoa liiketoimintapäätösten pohjaksi. Parhaassa tapauksessa analytiikan avulla tuotettu tieto tuottaa uutta tietoa, tai oikeammin ymmärrystä, jota ei olisi ilman kaikkea edellä kuvattua edes osattu hahmottaa.

ANALYTIIKKAA PALVELUNA

Herman IT (HIT) konesalitoimijana tuottaa infrastruktuuri- ja alustapalvelua tiedonkäsittelyyn. Se on välttämätön kerros kokonaisuudessa, jossa ”raakatiedosta” jalostetaan jotain, joka hyödyttää yritysten liiketoimintaa ja lopulta tuotteiden ja palveluiden loppukäyttäjiä.

HIT näkee mahdollisuuksia laajentaa rooliaan datan keräämisen, hallinnan ja hyödyntämisen arvoketjussa. Tässä mallissa olennaisena tekijänä on oikeat kumppanit. HIT tuottaa lisäarvoa asiakkailleen datan liiketoimintahyötyjen mahdollistajana yhdessä IBM:n ja Bilotin kanssa. Toimivassa kolmikannassa kaikilla on luontevat roolit ja ennen kaikkea vahva sitoutuminen ja halu tehdä asioita yhdessä.

YHDESSÄ SYNNYTÄMME UUTTA NÄKEMYSTÄ JOHTAMISEN JA KEHITTÄMISEN TUEKSI

Yhdessä voimme toteuttaa pitkäkestoista hyötyä analytiikasta – analytiikkaprojektista analytiikkaprosessiin. Siihen tarvitaan mm. tietoarkkitehtuurisuunnittelua ja -toteutusta, liiketoimintaymmärrystä, runsasta dialogia asiakkaan kanssa, luotettavaa ja skaalautuvaa infraa, moderneja datan ja analytiikan hallintaan ja hyödyntämiseen tarkoitettuja ohjelmistoja ja huippuluokan analytiikkaosaamista. Suureltakaan yritykseltä ei kaikkea tarvittavaa osaamista ja muita resursseja välttämättä löydy yksin omasta talosta, tai jos onkin, datan analytiikkakelpoiseksi saamiseen liittyviä lukuisia toimenpiteitä on järkevä ulkoistaa ja käyttää omia resursseja muihin, omaa liiketoimintaa lähellä olevien asioiden jalostamiseen ja hyödyntämiseen tässä kontekstissa. Samat periaatteet, kuin perinteisessä liiketoimintafunktion ulkoistamisessa, pätevät tässäkin

PYSY KUULOLLA!

Tämä kirjoitus on ensimmäinen osa blogikirjoituskokonaisuutta, jossa dataa, analytiikkaa ja datan hyödyntämismahdollisuuksia tarkastellaan lähemmin sekä ohjelmisto-, liiketoiminta ja teknisestä näkökulmasta.

Seuraavassa osassa kerrotaan tarkemmin ohjelmistoista, jonka avulla datan hyödyntäminen liiketoiminnassa on muutettavissa projektista prosessiksi. Silloin esittelyssä on IBM Cloud Pak for Data –alusta

Jatko-osat:

Osa 2: IBM Cloud Pak for Data – mitä, miksi ja kenelle

Osa 3: Cloudpak use-caset suomalaisessa liiketoimintaympäristössä

Osa 4: Webinaarit liiketoiminta- ja teknisestä näkökulmasta. Webinaarit on suunnattu esim. liiketoiminta- ja talousjohdolle, suoraan analytiikan kanssa työskenteleville henkilöille, kuten data-arkkitehdeille, data- ja liiketoiminta-analyytikoille.

Osa 5: Testaa analytiikan hyödyntämistä omalla datallasi – Cloudpak PoC

Data-analytiikka palveluna

81 %Yrityksistä ei ole ymmärrystä AI-kehittämiseen vaadittavasta datasta tai datalähteistä. 80 % datasta on saavuttamattomissa, siiloissa ja siksi epäluotettavaa ja analysoimatonta.

Lue lisää

Jatkuvuuspalvelu

Olemme olleet liiketoiminnassa syntyvän ja tarvittavan datan turvaa turvaamisen asialla vuodesta 2012. Liiketoimintakriittisen datan katoaminen tai koko IT-ympäristön vikaantuminen voivat johtaa katastrofiin. Jatkuvuuspalvelumme varmistaa, ettei näin käy.

Lue lisää